Dini Hikayeler

Zinayı Terk Ettiği İçin Kifil’i Bağışladık

Zinayı işlemek isteyen Kifil ve ibretlik bir hadise

Peygamber efendimizin (S.A.V.) rivayet ettiği Beni İsrail zamanında yaşanan hadise şöyledir…
Beni İsrail zamanında Kifil adında birisi vardı ve her türlü günahı hiç çekinmeden işliyordu. Bir sene kıtlık oldu ve insanlarda neredeyse bir dirhem bile buğday kalmadı. Kifil’in ise buğdayı oldukça fazlaydı. Bir kadın Kifil’den buğday istemeye geldi. Kifil, o kadıncağıza dedi ki;
– Gel de seninle tenha bir yere gidelim. Sen kendini bana teslim et, ben de sana ihtiyacın olan buğdayı vereyim.
Kadın Kifil’in bu teklifini reddederek evine geldi. Evde kocası buğday alıp almadığını sordu. Kadın da bütün olup bitenleri kocasına anlattı. Bunun üzerine kocası kadına;

Kocası Zinayı Onaylıyor

– Biliyorsun çocuklarımız aç. Pazarda ise dirhem buğday yok, git Kifil’e “Ferman senindir!” de, diye söyledi.

Kadın tekrar Kifil’in yanına giderek kocasının sözlerini ona nakletti. Kifil onu alıp tenha bir yere götürdü ve kadına el atınca, onun şiddetle titrediğini gördü ve sordu;
– Niye böyle titriyorsun?
Kadın cevap verdi;
– Ey Kifil! Allah’ü Teala’nın azabı çok şiddetlidir. Ben, Allah’tan korkuyorum.
Kifil;
– Öyleyse neden geldin?
Kadın;
– Ne yapayım? Yavrularım açlıktan bunaldılar, çaresiz kaldım ve ondan geldim.
Kifil bu sözleri duyunca ürperdi ve dedi ki;
– Sen kadınlığınla Allah’ü Teala’dan korkarsın da, ben erkekliğimle korkmaz mıyım? Dedi ve derhal elini kadından çekerek, işlediği kötülüğe pişman oldu ve oracıkta tevbe etti. Kadına atmış altınlık ta buğday verdi. Kadına dedi ki;
– Allah (C.C.) rızası için bunları kabul et, diye adeta yalvardı.
Kadıncağız buğdayı alarak Kifil’e çok dualar etti ve dedi ki;
– Sen beni azad ettin, Allah Teala’da seni azad etsin.
Takdir-i ilahi Kifil o gece öldü. Kapısının üzerinde de şu yazı belirdi,
Zinayı terk ettiği için Kifil’i bağışladık”

Beni İsrail Zamanında İnsanların Günahları Kapısına Yazılırdı

Peygamber efendimizin bildirdiğine göre eski ümmetlerin işledikleri günahlar gece kapılarında belirirdi. Bir kişi zina ettiği zaman ertesi gün kapısında “zani” yani zina etmiş kişi diye yazı belirirdi. Bu yazı bazen kapıda bazen de kişinin alnında belirir ve o kişinin günahı böylece ortaya çıkardı. Bu hadise de ise Kifil’in günahı değil bağışlandığı yazılmıştır. Sadece bağışlandığı değil de “zinayı terk ettiği için” ifadesinin yazılması bu günahtan Cenabı Hak’kın Müslümanları şiddetle uzak tutması içindir.

Bir Soru

Kifil’in eceli gelmiş ve o gece ölecektir. Eğer Kifil o günahı işleyip öyle ölseydi sonu ne olurdu? Ya tövbe etme şansı olmasaydı hali nice olurdu?
O zaman fırsat elde iken, ecel gelip ansızın karşımıza çıkmadan günahlardan tövbe edip Allah’ın rızasına giden amelle sarılmak lazımdır.

Dua

Allah (C.C.) cümlemizi rızasına uyan amellere yapışmakta muvaffak kılsın. Rızasına uymayan her türlü günahtan ve günaha götüren yollardan bizi muhafaza eylesin

Etiketler
error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!