Tasavvuf

Tasavvuf yolları

Tasavvuf kelimesinin anlamını önceki yazımızda anlatmıştık. Şimdi ise gerek Türkiye’de ve gerekse dünyadaki tasavvuf yollarını kısaca anlatacağız.

Tasavvuf kelimesinin anlamını önceki yazımızda anlatmıştık. Şimdi ise gerek Türkiye’de ve gerekse dünyadaki tasavvuf yollarını kısaca anlatacağız.

 

Öncelikle tasavvuf yolunun ifadelerini bilmek lazımdır. Tasavvuf yolu için daha çok tarikat ifadesi kullanılmaktadır. Günümüzde bu ifade cemaat olarak ta ifade edilmektedir. Ayrıca sofilik olarak ifade edenler de vardır. Tarikatler, cemaatler, sofiler her nasıl ifade edilirse edilsin hepsinin aslı aynıdır ve anlatacağımız kalıba girmektedir. Eğer bu anlatacağımız kalıba girmiyorsa onlara tasavvuf yolu demek te esasen doğru olmaz. Bu nedenle yazıyı olabildiğince kısa ve anlaşılır tutmaya çalışacağız. Eğer bir yol ki bu anlatacağımız kalıplardan birine girmiyorsa o yola tasavvuf yolu, tarikat veya maneviyat yolu denmez. Bir topluluk, grup vs ismi verilebilir.

 

Öncelikle bütün tasavvuf yollarının diğer ifadesiyle maneviyat yollarının aslı ikidir. Bu iki yolun farklı ifadeleri vardır. Birincisi Hazreti Ebu Bekir Efendimizle başlayan yoldur. İkincisi ise Hazreti Ali Efendimiz ile başlayan yoldur. Yani tasavvuf yolları ha Hazreti Ebubekir efendimiz veya Hazreti Ali efendimiz vasıtası ile peygamberimize ulaşan yollardır.

 

Şimdi bu iki yol arasındaki farklılıkları ve birbirinden ayrılan taraflarını anlatmaya çalışalım.

 

Her iki yolu da Peygamberimiz öğretmiştir

Peygamber efendimiz hicret esnasında Sevr mağarasında Hazreti Ebu Bekir Efendimize kalp ile gizli olarak Allah’ı zikretmenin şeklini öğretmiş ve oradan itibaren kalp ile zikir başlamıştır. Hazreti Ali efendimize ise dil ile açıktan Allah’ı zikretmeyi öğretmiş ve oradan itibaren dil ile Allah’ı açıktan zikretme başlamıştır.

 

Hazreti Ebu Bekir efendimiz vasıtası ile devam eden yolun asıl ismi nübüvvet yoludur. Hazreti Ali efendimizle devam eden yolun ismi ise velayet yoludur.

 

Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ile başlayan yolda asıl olan kalp ile Allah’ı zikretmektir. Hazreti Ali Efendimiz vasıtası ile devam eden yolda asıl olan ise dil ile Allah’ı zikretmektir.

 

Nübüvvet yolunda ruh terbiyesi yapılır, velayet yolunda ise nefis terbiyesi yapılmaktadır. Bu nedenle nübüvvet yolundan maksat Allah’ın nurunu kalbe indirerek kalbi her nefes Allah’ı zikreder hale getirmek olduğu için meşguliyet kalp iledir. Velayet yolundan maksat ise nefis terbiyesi olduğu için fessin istek ve arzuları kesildiğinde çile, riyazet ve benzeri hususlar ön plana çıkmaktadır.

 

Asıl adları nübüvvet yolu ve velayet yolu olan bu maneviyat yolları zaman içinde isim değiştirmiş ve bu yolların Piir’leri olarak ifade edilen zatlara atfen nübüvvet yoluna Nakşibendiyye yolu (Nakşilik), velayet yoluna ise Kadiriyye (Kadirilik) yolu denmiştir.

 

Kişinin nasibi hangisinden yana ise ve kabiliyeti ne tarafa meyilli ise o yoldan istifade ile tasavvuf yolunda ilerler. He ne kadar farklı isimlerle değişik tarikatlar isim yapmış ise de bu yolların kökü bu iki yoldan birine aittir.

 

Bu hususlarla alakalı daha geniş bilgilere yer verilecektir.

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!