Sureler

Rahman Suresi

Bu sayfada sırasıyla (hemen aşağıda)

1 – Rahman Suresi okunuşu (Rahman Suresi Türkçe Okunuşu), devamında

2 – Rahman suresi anlamı (Rahman suresi Türkçe meali), devamında

3 – Rahman suresi okunuşu video (dilerseniz videoyu açıp Rahman suresi Türkçe okunuşu bölümünden takip edebilirsiniz.) devamında

4 – Rahman suresi Arapça okunuşu (Arapça’sını yazılmış olarak) bulabilirsiniz.

Rahman Suresi okunuşu

(Rahman Suresi Türkçe Okunuşu)

Bismil-lâhir Rahmâni-r Rahîm

(1)   Er rahmên
(2)   A’lleme-l gur-ên
(3)   Halegal insên
(4)   A’llemehül beyên
(5)   Eş şemsü vel gameru bi husbên
(6)   Ven-necmü veş-şeceru yescüdên
(7)   Ves-semê-e rafea’ha ve vedaa’l mizên
(8)   Ellê tadğav fil mizên
(9)   Ve ekîmül vezne bil gısti ve lê tuhsirul mizên
(10) Vel erda veda a’hê lil enêm
(11) Fîhê fêkihetuv-ven nahlü zêtül ekmên
(12) Vel habbü zül a’sfi ver rayhân
(13) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(14) Halegal’insêne min salsâlin kelfahhâr
(15) Ve halega-l cênne min mêricin min nêr
(16) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(17) Rabbülmeşrigayni ve rabbulmeğribeyn
(18) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(19) Meracelbahreyni yeltegıyêni
(20) Beynehümê berzahun lê yebğıyên
(21) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(22) Yahrucu minhumel-lü’lü-ü velmercên
(23) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(24) Ve lehülcevêrilmünşe-êtü filbehri kel e’lêm
(25) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(26) Küllü men ‘aleyhê fên
(27) Ve yebgâ vechü rabbike zülcelêli vel’ikrâm
(28) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(29) Yes’elühû men fis-semêvêti vel’erd. Külle yevmin hüve fî şe’n
(30) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(31) Senefruğu leküm eyyühes-segalên
(32) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(33) Yê me’şeralcinni vel’insi inisteta’tüm en tenfüsû min egtârissemêvêti vel’ardı fenfüzû. Lê tenfizûne illê bi-sultân
(34) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(35) Yürselü ‘aleykümê şuvêzun min nêrin ve nühâsün felê tentesırân
(36) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(37) Fe İzen şaggatesis-semêü fekênet verdeten keddihên
(38) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(39) Feyevmeizin lê yus’elü ‘an zenbihî insün velê cênn
(40) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(41) Yü’refülmücrimûne bisîmêhüm feyü’hazü binnevêsî vel’egdêm
(42) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(43) Hêzihî cehennemülletî yükezzibü bihe-l mücrimûn
(44) Yetûfüne beynehê ve beyne hamîmin ên
(45) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(46) Ve limen hâfe megâme rabbihî cennetên
(47) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(48) Zevêtê efnên
(49) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(50) Fîhimê ‘aynêni tecriyên
(51) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(52) Fîhimê min külli fêkihetin zevcên
(53) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(54) Müttekiîne a’lê füruşim bedâinühê min istebrag ve cenel cenneteyni dên
(55) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(56) Fîhinne gâsırâtut darfi lem yetmishünne insün gablehüm ve lê cên
(57) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(58) Ke ennehünnel yâgûtü vel mercên
(59) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(60) Hel cezêül ıhsêni illel ihsên
(61) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(62) Ve min dünihimê cennetên
(63) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(64) Müdhêmmetên
(65) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(66) Fîhimê a’ynêni neddâhatên
(67) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(68) Fîhimê fêkihetuv ve nahluv ve rummên
(69) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(70) Fîhinne hayrâtün hısên
(71) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(72) Hûrum maksûrâtün fil hıyêm
(73) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(74) Lem yetmishünne insün gablehüm ve lê cên
(75) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(76) Mutteki-îne a’lê rafrafin hudriv ve a’bgariyyin hısên
(77) Febieyyi êlê-i rabbikümê tükezzibên
(78) Tebêrakesmü rabbike zil celêli vel ikrâm

Rahman Suresi Anlamı

(Rahman Suresi Türkçe Anlamı) (Rahman Suresi Türkçe Meali)

1 – Rahmân (çok merhametli olan Allah)

2 – Kurân’ı öğretti.

3 – İnsanı yarattı.

4 – Ona beyanı öğretti.

5 – Güneş de ay da bir hesab iledir.

6 – Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.

7 – Göğü yükseltti ve mizanı koydu.

8 – Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.

9 -Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.

10 – (Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.

11 – Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

12 – Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

13 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

14 – Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

15 – Cinleri de hâlis ateşten yarattı.

16 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

17 – (O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

18 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

19 – (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.

20 – Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

21 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

22 – İkisinden de inci ve mercan çıkar.

23 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

24 – Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.

25 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

26 – Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.

27 – Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

28 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

29 – Göklerde ve yerde bulunanlar, O’ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.

30 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

31 – Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.

32 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

33 – Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah’ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.

34 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

35 – Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.

36 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz

37 – Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman…

38- Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

39 – İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

40 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

41 – Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.

42 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

43 – İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.

44 – Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

45 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

46 – Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.

47 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

48 – İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.

49 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

50 – İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

51 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

52 – İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.

53 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

54 – Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.

55 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

56 – Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

57 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

58 – Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.

59 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

60 – İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

61 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

62 – Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

63 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

64 – (Bu cennetler) yemyeşildirler.

65 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

66 – İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

67 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

68 – İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.

69 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

70 – İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

71 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

72 – Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.

73 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

74 – Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

75 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

76 – Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.

77 – Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

78 – Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

 

Rahman Suresi Okunuşu Video

 

Rahman Suresi Arapça

Rahman Suresi Arapça 1. Sayfa

Rahman Suresi Arapça 2. Sayfa

Rahman Suresi Arapça 3. Sayfa

Rahman Suresi Arapça 4. Sayfa

Etiketler

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!