Tasavvuf

Nefsin Mertebeleri

Nefsin gayesi Allah’a isyan ile kişiyi Allah’tan uzaklaştırmak ve cehenneme sokmaktır.

Nefsin Tabakaları

Her insanın sahip olduğu nefis Allah düşmanı bir varlık olup merkezi insanın iki kaşı arasındadır. Nefsin gayesi Allah’a isyan ile kişiyi Allah’tan uzaklaştırmak ve cehenneme sokmaktır. Hatta cehenneme sokmakla da yetinmeyip daha aşağısına indirmek için tüm gücüyle geceli gündüzlü olarak yorulup bıkmadan sürekli bir şekilde insanla uğraşmaktadır.

Nefisle mücadele en büyük cihattır

İnsanın nefsi ile mücadele etmesi en büyük cihattır. Hadisi şerifte geçtiği şekli ile cihad-ı ekberdir. Nefsin varlığı ve onunla mücadele edilmesinin lüzumunu önceki yazımızda anlatmıştık. Yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Nefis ile mücadelenin çeşitli yolları vardır. Bu yollardan her biri ile nefisle mücadele edilir ve nefis terbiye edilmeye çalışılır. Terbiye edilen nefis uslandıkça mertebesi artar. Bu mertebelere nefsin tabakaları adı da verilir. Bu mertebeler detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Bu yazımızda hepsini bir arada kısaca anlatacağız.

 

Nefsi Emmare

Nefsi emmare nefsin en aşağı mertebesidir. Bu nefis sahipleri başta kafirlerin, münafıkların ve isyankar Müslümanların nefisleridir. Emmare kötülüğü çok emreden demektir. Bu makamdaki kişinin nefsi sürekli kötülüğü emrettiği için nefsi emmare denmiştir. Nefsi emmare sahipleri eğer iman sahibi ise bu dünyadan iman götürmesi en zor nefis demektir.

 

Nefsi Levvame

Levm eden, kötüleyen nefis demektir. Bu nefis sahibi herhangi bir günah işledikten sonra (büyük – küçük) hatasını ve günahını bilip kendisini kötüleyen nefis demektir. Maneviyat yoluna girmiş, tasavvufla meşgul ve tasavvuftan istifade eden insanların çoğunun nefsi, nefsi levvamedir.

 

Nefsi mülheme

Nefsi mülheme ilham olunan nefistir. Bu nefis sahipleri evliyalığa yaklaşmış olan kimselerin nefsidir. Yani tasavvuf ve tarikatte oldukça mesafe kat etmiş, takvası yüksek kişilerin nefsidir. Bu kişilere yapacağı işin doğruluğu veya yanlışlığı ilham olunduğu için bu nefse ilham olunan manasına mülheme denmiştir. Maneviyat yolcularının azının çıkabildiği makamdır. Bu nedenle bu makamın kelimelerle ifadesi mümkün değildir. Ancak yaşanarak anlaşılabilecek makamdır.

 

Nefsi Mutmainne

Buraya kadar nefis iman etmemişken burada nefis iman etmiş ve Allah’a isyandan vaz geçmiştir. Artık nefis Allah’a isyan etmeyip Allah’ı zikreder haldedir. Evliyalığın başladığı makamdır. Buraya kadar olan nefsin gerileyip emmareliğe düşmesi muhtemeldir. Ancak mutmainne olan nefis küfründen ve inadından vazgeçmiştir. Mülheme makamı ile kelimelerle izah edilmezken bu makamın anlatılması hiç mümkün değildir. Maneviyat yolcularının çok – çok azı bu makama ulaşır. Bu makamdaki kişi artık Allah’ın veli bir kuludur.

 

Nefsi mutmainne’ye kadar yükselmek insanın elindedir. Çalışmak ve gayrete bağlıdır. Ancak buradan sonrası kişinin gayreti ile elde edilebilecek makamlar değildir.

 

Nefsi Raziyye

Bu makam sadece mürşid-i kamil olan velilere mahsus bir makamdır. Kendisine irşat vazifesi verilmemiş olan velilerin bile çıkması mümkün değilken başka kimseler için buraya çıkmak hiç düşünülemez.

Nefsi Merziyye ve Nefsi Safiyye

Bu makamalar peygamberlere ve ülül azm peygamberlere mahsus makamlardır. Evliyaya bile nasip olmaz.

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!