Tasavvuf

Nefsi Emmare

nefisi emmare sahibi küfre düşmeye en yakın nefis demektir.

Nefsi Emmare

Nefsin mertebelerinin en aşağısına nefsi emmare denilir. Emmare çok çok emredici demektir. Bu nefis sürekli olarak kötülüğü emrettiği için nefsi emmare denmiştir.

 

Nefsi emmare ayetle sabittir

Cenab-ı Hak Yusuf suresinin 33. Ayetinde mealen “Ben nefsimi temize çıkaramam çünkü nefis elbette sürekli olarak, ısrarla, çok çok kötülüğü emredicidir” buyurmaktadır. Ayeti kerimede “inne-n nefse le emmaratün bis-süi…” olarak geçmektedir. Böylece nefsi emareye Ayette işaret vardır.

 

Nefsi emmare üç kısımdır

Birinci kısım; kafirlerin nefsidir. İkinci kısım münafıkların nefsi, üçüncü kısım da fasıkların (günah işlemekte ısrarcı olan Müslümanların) nefsidir.

 

Nefsi Emmare Günahtan Zevk Alır

Yukarıda da ifade ettiğimiz şekilde kafirlerin nefsi de isyankar Müslümanların nefsi de nefsi emaredir. Her ikisinin ortak yanı Allah’ın yasakladığı şeyleri çekinmeden işleyebilmeleridir. Ancak eğer kişi iman sahibi ise ve bu imanını ahirete götürebilirse azabını çektikten sonra cennete girebilecektir. Fakat nefisi emmare sahibi küfre düşmeye en yakın nefis demektir.

 

Nefsi Emmare günah işlemekten çekinmez

En emmarenin en öne çıkan huyu hiç çekinmeden günah işlemesi ve işlediği günahtan pişman olmamasıdır. Eğer kişi nefsini terbiye etmezse nefsin azgınlığı artar ve günahını başkasına da anlatır. Bununla da yetinmez başkasının o günahı işlemesine de sebep olur. Nefsi emmarenin günah işleme isteğinin sınırı yoktur. Doymaz, pişman olmaz. Yaşlansa bile günah işlemeye güç yetiremese de işlediklerinden dolayı pişmanlık duymaz. Bizim burada pişmanlıktan kastımız Allah’ın emrini çiğnemekten dolayı kendisini yaratan rabbine karşı böyle bir hata yaptığından meydana gelen pişmanlıktır. Yoksa emmare nefis sahibi birisi işlediği günahtan dolayı insanlara veya kendisine karşı hata hissederse bu nefsinin terbiye gördüğünden değildir.

 

Nefsi emmarenin en kötü huyları

Nefsi emmarenin 360 kötü ahlakı vardır. Bunların kötüleri

Kibir

Gurur

Hırs

Tama

Heva

Heves

Olarak sıralanmaktadır. Diğer bütün kötü huylar bu sıfatlardan türemektedir. Bunların da en kötüsü kibirdir.

 

İnsan emarelikten kurtulmadan kibirden kurtulamaz

Nefsi emmare terbiye gördükçe kötü ahlakları azalır ve kaybolur. Bu kötü ahlaklardan en zor çıkanı kibirdir. Kibir öyle kötü bir huydur ki nefsi mutmainneye kadar insandan tam anlamıyla çıkmayan bir huydur. Levvame ve mülheme makamlarında azalır ancak mutmainnede tamamen kaybolur. Bu nedenle şu bilinmelidir ki nefsi mutmaine sahibi olmayan herkeste mutlaka ama mutlaka kibir vardır.

 

Nefsi emmarenin iki yüzü vardır

Nefsi emmareni iki yüzü vardır ki bir yüzü nefsi emare-i bis-sü’ dür. Bu taraf nefsi emmarenin küfür tarafıdır. Yani her an küfre düşerek imanını kaybedebilir. Diğer tarafı ise levvame tarafıdır. Yani eğer kulluk vazifelerine dikkat ederse emmarelikten kurtulup levvameliğe çıkabilir.

 

Nefsi emareden kurtulmanın yolları

Nefisle mücadelenin yolu tasavvuf ve maneviyata girmekle mümkündür. Ancak kişi en azından ilim ve gayretle nefsi emmarelikten kurtulabilir. Bunun için ibadetlerine azami derecede dikkat etmesi, haramlardan uzak durması ve hellalere dikkat ederek kulluk vazifelerini yerine getirerek işlediği günahlardan dolayı tevbe istiğfar edip günaha düşmemek için gayret etmesi ile mümkündür.

Cenab-ı Hak cümlemizi emmarelikten kurtarıp rızasını kazanan kullarından eylesin.

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!