Faziletler / Hikmetler

Mülk Suresi Fazileti

Mülk Suresi hakkında: Kur’an’da bir sure vardır; o otuz ayettir. Bir adama bağışlanıncaya kadar şefaat etmiştir. O, “Tebareke’llezi bi-yedihil-Mülk”dür. buyrulmuştur...

Mülk Suresini okumak için buraya tıklayınız.

Mülk suresi, bu sureye Mülk suresi dendiği gibi Tebarake suresi veya Teberake suresi diye de isim verilir. 30 ayet olup her ayın bir gününe bedeldir. Bu nedenle her ayın başında o ayın hayırlı olması ve kötülüklerden muhafaza olunmak için bu surenin okunması mendup olmuştur. (Buradaki aylardan maksat hicri aylar yani diğer ifadesiyle kameri aylardır.)

Peygamberimiz Her gece Mutlaka Okurdu

Hazreti Aişe Validemizin rivayet ettiği hadis-i şerifte: “Hazreti Peygamber (S.A.V.) secde suresi ile Mülk suresini hazarda ve seferde (evde de yolculukta da) her gece okurdu. Hiç uyumadan yatmazdı” buyurulmaktadır. Bir başka Hadisi Şerifte:“ ‘Tebareke’llezi bi-yedihil-Mülk’ suresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Allah kabir azabını men eder.” (Nesai; İbn-i Mes’ud R.A.’den)

 

 Kabir Azabına Mani Olan Sure

Mülk suresinin fazileti mü’minin en büyük korkularından olan kabir azabına mani olması ve ahirette cehennem azabından korumasıdır. Bununla ilgili o kadar çok sahih hadis-i şerifler vardır ki bu husus artık kabul edilmiştir. Hatta sahabe-i kiram zamanında bu sureye ‘SURE-İ MÜNCİYE’ yani kurtarıcı ismi verilmiştir. Bunun la ilgili hadis-i şerifleri aşağıya sıralayacağız.

 

Peygamberimiz: “çok arzu ettim ki…”

Kabir azabı, mahşer azabı ve cehennem azabı çok çetindir. Birçok mü’min kabrinde azap görmektedir. Hatta kabir azabı cehennem azabından bir cüzdür. Ancak bir taraftan da eğer mü’minin günahı kabir azabıyla biterse cehennem azabına ihtiyaç kalmadan kabir azabı ile günahların affı ümit edilir. Ancak bu demek değildir ki, kabir azabı hafiftir. Aksine kabir azabı çok ama çok şiddetlidir. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde kabirdeki mü’minin azap sesini insanların duyduğunda takat getiremeyeceğini ve azabın şiddetinden onu duyanın can vereceğini ifade etmişlerdir. İşte peygamberimiz merhameti ile böylesine dehşetli olan kabir azabından mü’minlerin korunmasını çok istediği için buyurmuşlardır ki; “Çok arzu ettim ki “Tebareke’llezi bi-yedihil-Mülk” suresi her mü’minin gönlünde bulunsun. (Hakim, Ebu Hureyre R.A.’den) Dört Sahih Hadis Kitabı, İbni Hibban ve Hakim Ebu Hureyre R.A. Hazretlerinden de şu hadis-i Şerifi rivayet etmişlerdir. “Kur’an’da bir sure vardır; o otuz ayettir. Bir adama bağışlanıncaya kadar şefaat etmiştir. O, “Tebareke’llezi bi-yedihil-Mülk”dür.”Tirmizi’nin İbni Abbas R.A.’den rivayet ettiği Hadis-i Şerif’te: “Mülk Suresi (Kötülükleri) engelleyicidir. Ve o sure kurtarıcıdır; kabir azabından kurtarır.

Önemli Not

Az önce kabir azabı ile günahı affolunan bir mü’minin cehennem azabına gerek kalmadan günahlarından af olunduğunu ve böyle olunca kabir azabının bir bakıma cehennem azabına mani olduğunu ifade etmeye çalıştık. Ancak bununla beraber kabir azabının şiddetinden de bahsettik. Peki, o zaman mülk suresini okuyarak kabir azabından korunan bir mü’minin eğer günahı varsa ve kabir azabı ile bu azabın bitmesi mümkünken şimdi azabı cehenneme mi kaldı diye hatıra soru gelirse cevabı şudur: mülk suresinin şefaati ile kabir azabından korunan bir mü’min böylece cehennem azabından da korunmuş olur. Yani azabı cehenneme kalmaz. Çünkü onun azabı kabir azabına bırakılmıştı ve Mülk suresinin şefaati ile bu azaptan korununca şeffat ile o azap kaldırılmış oldu. Şefaat insanı daha büyük bir azaba atmaz. Bunun delili olarak hadisi şerifte: “Kur’an’da bir sure vardır, o sadece otuz ayettir. Sahibinden yana çetin bir mücadele verir, sahibi cennete girinceye kadar o bu mücadeleye devam eder. O sure Mülk suresidir.” (Teberan, Enes R.A.’den)

Diğer bir hadisi şerifte: “Her gece ‘Tebareke’llezi bi-yedihil-Mülk’ suresini okuyan kimseye, bu sure kabrinde gelip azabı ondan def etmeye çalışır ve bunun mücadelesini yapar.” (Nesai; Ebu Derda R.A.’dan)

 

Bunu duyduğumuzda sevineceğiz

İbni Abbas R.A. bir adama diyor ki: sana öyle bir hadisten haber vereceğim ki onu duyduğunda sevineceksin.

Adam da memnun kalarak hadis-i şerifi sorduğunda İbni Abbas buyurdu ki:

“ ‘Tebareke’llezi bi-yedihil-Mülk’ suresini oku, onu ezberle ve onu bütün çoluk çocuğuna, komşularına da öğret. Çünkü bu sure kurtarıcıdır, micadelecidir; kıyamet günü Rabbinin katında okuyucusundan yana mücadele eder; kabir azabından kurtulmasını sağlamak için de Rabbinden dilekte bulunur. Ölen kimsenin içinde (hafızasında) bu sure varsa o takdirde onu kabir azabından kurtarır. Bunun için Cenab-ı Peygamber efendimiz buyurdu ki; “Bu surenin ümmetimden her ferdin kalbinde olmasını çok arzu ederim.” (Tezkiretül Kurtubi)

 

Kabirde farklı taraflardan gelindiğinde

Abdullah bin Mes’ud R.A.’den yapılan bir rivayette denilmiştir ki: << Kabrinde adamın başucundan gelinir, ona denilir ki: Sana bu yönden yol yoktur, çünkü benim üzerime Mülk suresi okundu. Ayak tarafından gelinmek istenilir, ona yine denilir ki: sana bu cihetten de yol yoktur, çünkü bu adam Mülk suresi ile kalkardı (yani yatmadan bu sureyi okuyordu). İç kısmından gelinmek istenilir. Ona yine: Sana bu cihetten de yok yoktur. Çünkü bu adam Mülk Suresiyle beni doldurup onu muhafaza eyledi.>>

Mülk Suresi “Tebareke’llezi bi-yedihil-Mülk” cümlesi ile başlayan suredir. Bu sure kurtarıcıdır, sahibini kabir azabından kurtarır.” (Zer Bin Hubeyş Abdullah Bin Mes’ud R.A.’den.)

Yapılan bir rivayette Cabir bin Abdullah R.A. diyor ki: Rasulüllah (S.A.V) efendimiz ‘Elif Lâm Tenzilü-l Kitab’ı ve ‘Tebareke’llezi bi-yedihil-Mülk’ surelerini okumadıkça uyumazlardı. (Ebu Zer Cabir Bin Abdullah R.A.’den) Ebu-l Leys Essmerkandi hazretleri de bunu meşhur eserinde anlatmıştır.

 

Şefaat edecek sure

“Allah’ın kitabında bir sure vardır, o ancak otuz ayettir. Bir adama kıyamet günü şefaat edecek, onu cehennemden çıkarıp cennete sokuncaya kadar bu şefaati devam edecektir. O sure Tebareke suresidir.”

Hazreti Ali R.A. buyuruyor ki;

“Mülk suresini okuyan kimse kıyamet günü meleklerin kanatları üzerinde gelir. Yüzünün güzelliği hazreti Yusuf (A.S.) peygamberin güzelliğine benzer.”

Bir adamın kabrinde mülk suresini okuduğu işitildi

İbni Abbas R.A. naklediyor: << Ashab-ı Kiramdan bazı zatlar bilmeden çadırlarını bir kabrin üstüne kurmuşlardı. Bir ara bir adamın kabirde Mülk suresini okuduğu işitildi. Ürperdiler ve durumu Rasulüllah (S.A.V.) efendimize anlattılar. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu: Mülk suresi kabir azabını engelleyicidir, azaptan kurtarıcıdır.”

Rasulüllah efendimiz zamanında bu sure MÜNCİYE diye adlandırılırdı. Tevratta ise buna MÂNİA, İncil’de VÂKIA denilirdi.

 

Mülk suresini içinde taşırdı

İbni Mes’ud R.A. buyuruyor ki: “Kabirde ölen kimsenin başucundan gelinmek istenilir, (Melek) buradan size yol yoktur, çünkü bu adamın başucunda Mülk suresi okunurdu. Ayak tarafından gelinmek istenir, buradan da size yol yoktur, çünkü bu adam kalkıp Mülk suresini okurdu. İç kısmı tarafından gelinmek istenilir, buradan da yol yoktur. Çünkü bu adam Mülk suresini ezberleyip içinde taşırdı.”

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!