İnanç

Meleklere İman

bir grup çocukla meleklere iman hakkında ders yaparken onlara meleklerde erkeklik ve dişilik olmadığın söyleyince çocuk şaşırarak şöyle demişti; “aaa demek ki, “sihirli annem” dizisi yalanmış”

Meleklere İman

 

İmanın şartlarından ikincisi meleklere iman etmektir. Bir kişinin Müslüman olabilmesi için meleklere iman etmesi şarttır. Ancak bu imanın da doğru olması iman etmek kadar mühimdir.

 

Melekler Allah’ın (C.C.) kızlarıdır diye inanan Müslüman olamaz

Bu ara başlığı hemen attım ki konunun ehemmiyetine ve aciliyetine binaen. Çünkü günümüzde insanların imanını bozan en önemli hususlardan birisi de melekler konusudur. Çünkü özellikle medya aracılığıyla, bilinçsizce veya kasıtlı olarak yapılan dizi veya filmlerle başta çocuklar olmak üzere insanlar farkında olmadan meleklerin Allah’ın (C.C.) kızları olduğuna inanıyorlar.

 

Burada hemen bir hatıra paylaşmak istiyorum; bir grup çocukla meleklere iman hakkında ders yaparken onlara meleklerde erkeklik ve dişilik olmadığın söyleyince çocuk şaşırarak şöyle demişti; “aaa demek ki, “sihirli annem” dizisi yalanmış” şaşırarak neden olduğunu sorduğumda öğrendim ki dizideki kız veya sihir yapan kadın karakterlerin melek olarak gösterildiğini ve çocukların da meleklere bu şekilde inandığı öğrenmiş oldum.

 

Eğer Müslüman bir kişinin zihninde melek deyince kanatları olan veya olmayan kız veya bayan sureti oluşuyorsa bu kişinin meleklere imanı doğru olmadığı için meleklere iman şartı yerine gelmiş olmayacağından dolayı bu kişi Müslüman sayılmaz. İbadetleri kabul olmaz. Öncelikle meleklere tam iman ederek Müslüman olması gerekmektedir.

Şimdi meleğin tanımını yaparak konuya girebiliriz

Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Sahih-i Müslim’de geçen hadis-i şerif şöyledir; “melekler nurdan yaratılmıştır

Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Saffat suresi 150. ayetin meali şöyledir; “Yoksa Biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar?

Melekler asla ve asla Allah’a (C.C.) isyan etmezler, Allah’ü Teala onlara neyi emrettiyse yorulup usanmadan Allah’ın (C.C.) emirlerini yerine getirirler. (Kendilerine verdiği emirlerde Allah’a (C.C.) asla isyan etmezler. Ne emir olunurlarsa onu yaparlar) (66/et-Tahrim/6) (Gece ve gündüz bıkıp usanmadan aralıksız Allah’ı (C.C.) tesbih ederler) (21/el-Enbiya/20)

Meleklerde yeme ve içme ihtiyacı yoktur. Nitekim Zariyat suresinde Cenabı Hak İbrahim Aleyhisselama insan suretinde gelen iki meleğin İbrahim Aleyhisselam tarafından hazırlanan yemekleri “biz meleğiz yemek yemeyiz” diye yemediklerinden bahseder.

 

Meleklerle alakalı üzerinde durulması gereken bir husus ta meleklerin Allah’a (C.C.) asla isyan etmeyeceği hususudur. Bunu ayrıca anlatacağız.

 

Meleklerin sayısını bizim bilme şansımız ve imkanımız yoktur. Meleklerin adedini ancak Allah (C.C.) bilir. (Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez) (74/el-Müddessir/31)

 

Melekler içinde Allah’ın (C.C.) vazifelendirdiği birçok melek vardır. Bunlardan kimisi yerde, kimisi gökte, kimisi ikisi arasında vazife yaparlar. Bazısı doğrudan doğruya insanlar üzerinde vazifelidir. Bir Müslüman bunları tafsilatlı olarak bilmeyebilir ancak melekler içinde dört tanesini bilmesi farzdır. Bir sonraki yazıda bu melekleri ve vazifelerini anlatacağız.

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!