Adaplar

Kur’an-ı Kerim Okumanın Adabı

Kur’an-ı Kerim okumak ibadettir ve en güzel şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim Okurken gözetilmesi gereken adaplar şunlardır.

Kur’an-ı Kerim Okumanın Adabı

Kur’an-ı Kerim okumak ibadettir ve en güzel şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim Okurken gözetilmesi gereken adaplar şunlardır.

1 – Dişlerini misvaklamak, en güzel ve temiz elbiselerini giymek, süslenip güzel koku sürünmek.

2 – Abdestli olarak kıbleye dönüp okumak.

3 – Diz üstü oturarak okumak.

4 – Kur’an-ı Kerimi bir yere yaslanmadan, sırtını bir yere dayamadan ve yürümeden okumak.

5 – Esnemesi geldiği zaman okumayı bırakmak.

6 – Bir sureye başladığı zaman o sureyi bitirmeden okumayı bırakmamak.

7 – Gerek okuma esnasında ve gerekse dinlerken sükûnetle vakarlı bir şekilde okuyup dinlemek. Elleri ve ayakları ile oynamamak, dövünmemek, korkarak ve bağırarak ağlamamak, elbiselerini parçalamamak, yüzüne vurmamak adaptandır. Bunları yapmak ise nefisten olup hiçbir faydası olmayan, Kur’an-ı Kerimin manevi ağırlığına yakışmayan çirkin hareketlerdir.

8 – Okurken konuşmak mecburiyetinde kalırsa “Sadakallahul Azim” deyip konuşmak ve tekrar “euzü besmele” okuyarak kaldığı yerden okumaya devam etmek.

9 – Kur’an-ı Kerimi açık bırakmamalı ve üzerine hiçbir şey koymamalıdır.

10 – Kuran’ı Kerim içinde sadece Arapça yazılar olmasına özen göstermek. (içerisinde latin harf ve rakamların bulunduğu Kur’an-ı Kerimleri almayıp sadece Arapça yazılı olanları kullanmak)

11 – Dünya kelamı arasına Kur’an-ı Kerim karıştırmamak gerekir. Çünkü o Allah’ın (C.C.) kelamıdır. Ancak ondan faydalanmak ve ondan istifade etmek için okunur yoksa rast gele ağza almak için onu telaffuz etmek doğru olmadığı gibi kişiye manen zarar da verir.

12 – Peygamber efendimiz Kur’an-ı Kerim okunurken onun manasının düşünülmesini ve üzerinde tefekkür edilmesini istemiştir. Hatta manasını anlamasanız bile anlıyormuş gibi olmak lazım geldiğini ifade etmiştir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim okuyacağı veya okunacağı zaman kalbinden başka düşünceleri çıkarmak sünnettir. Nitekim unutulmamalıdır ki manasını tefekkür ederek bir ayet okumak manasını tefekkür etmeden dağınık bir zihin ile Kur’an-ı hatmetmekten daha faziletlidir.

13 – Kuran’-ı Kerim okurken sanki ayetler Allah (C.C.) ile konuşuyormuş şuuruyla dikkatli ve uyanık şekilde okumak lazımdır. Nitekim fıkıh eserlerinde de geçtiği üzere bir kişi Kur’an okuyup Allah (C.C.) ile konuştuğuna dair yemin etse yemininde hanis olmaz. (yani yemini bozulmuş olmaz.)

14 – Kur’an-ı Kerimi okuyacağı zaman abdestli olmak.

15 – Güzel sesle Kur’an okumak lazımdır. Hatta dinleyenlerde okuyanın Allah’tan (C.C.) korkarak okuduğu hissi uyanmalıdır.

16 – Kur’an-ı Kerimi okurken şarkıcı ve fasıkların makamlarını taklit etmekten okuyuşunu onların okumalarına benzetmekten son derece sakınmak gerekir.

17 – Kur’an-ı Kerimi okumaya başlamadan önce mutlaka “euzü besmele” çekerek okumaya başlamak.

18 – Çok yüksek sesle ve çok alçak sesle değil orta bir sesle okumak. Nitekim sesi çok güzel bile olsa fazla bağırmak Kur’anın ruhuna terstir ve manevi etkisini azaltır.

19 – Yavaş yava, teganni yapmadan okumak.

20 – Harflerin çıkış yerlerine (meharic-i Hurufa) riayet ederek tane tane ve ağır ağır okumak.

21 – Ağlayarak okumak, ağlayamıyorsa ağlıyormuş gibi samimiyetle okumak.

22 – Her ayet sonunda durmak.

23 – Rahmet ayetlerinde sesini biraz daha yükseltip azap ayetlerinde sesini alçaltmak. Allah’ın (C.C.) azametinden bahseden ayetlerde Allah’ı (C.C.) tesbih etmek.

24 – Kur’an-ı Kerimin i’rabına dikkat etmek. Hadis-i şerifte i’rabına dikkat edilmeden okumakta on sevap i’rabına dikkat ederek okumakta ise yirmi sevap olduğu bildirilmiştir. İ’rab kelimelerin harekelerinin tam okunup tam anlaşılır okunması anlamındadır.

25 – Manası üzerinde daha çok tefekkür için bazı ayetleri tekrar tekrar okumak

26 – Evinde ve iş yerinde Kur’an okumayı ihmal etmemek

27 –  Başkalarından da Kur’an dinlemek

28 – Kur’ana karşı son derece hürmetli ve saygılı olmak

29 – Para karşılığı okumamak, para için Kur’an okunmaz

30 – Başkalarına gösteriş olması için okumamak

31 – Mana vermekte Ehl-i Sünnet Ve-l Cemaat ulemasının mana verdiği gibi mana vermek, kafasına göre te’vilde bulunmamak

32 – Ezber yapacağı zaman bir günde beş ayetten fazla ezber yapmamak

33 – hatim okuyacağı zaman kırk günde tamamlamak.

34 – Ramazan ayında Kadir gecesine kadar veya bayram sabahına kadar hatmi tamamlamak

35 – Üç günden daha kısa sürede hatim tamamlamamak

36 – Hatim tamamlamayı yaz aylarında sabahın erken vaktinde, kış aylarında ise akşamın ilk vakitlerinde aile efradını toplayarak yapmak.

37 – Hatmi akşam namazının veya sabah namazının sünnetinde son sureleri okuyarak tamamlamak.

38 – Hatim okumayı tamamlayınca hemen yeni bir hatme başlamak ki, bu hareket şeytanı kahreder

39 – Kuran’ı Kerim hatmi okunan topluluğa hemen dahil olmak.

40 – hatim duasına mutlaka katılmak ve hatim duasını ganimet bilmek

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!