Sureler

Kıyamet Suresi

Bu sayfada sırasıyla (hemen aşağıda)

1 – Kıyamet Suresi okunuşu (Kıyamet Suresi Türkçe Okunuşu), devamında

2 – Kıyamet suresi anlamı (Kıyamet suresi Türkçe meali), devamında

3 – Kıyamet suresi okunuşu video (dilerseniz videoyu açıp Kıyamet suresi Türkçe okunuşu bölümünden takip edebilirsiniz.) devamında

4 – Kıyamet suresi Arapça okunuşu (Arapça’sını yazılmış olarak) bulabilirsiniz.

Kıyamet Suresi okunuşu

(Kıyamet Suresi Türkçe Okunuşu)

Bismil-lâhir Rahmâni-r Rahîm

(1)   Lê ügsimü bi yevmi-l gıyêmeh
(2)   Ve lê ügsimü bi-n nefsi-l levvêmêh
(3)   E yehsebü-l insênü ellen necme’a ‘ızâmeh
(4)   Belê gâdirîne ‘ala en nüsevviye benêneh
(5)   Bel yürîdü-l insênü liyefcüra emêmeh
(6)   Yes’elü eyyêne yevmü-l gıyêmeh
(7)   Fe izê beriga-l besar
(8)   Ve hasefe-l gamer
(9)   Ve cümi’aşşemsü ve-l gamer
(10) Yegûlül’insênü yevmeizin eyne-l mefer
(11) Kellê lê vezer
(12) İlê rabbike yevmeizini-l müstegar
(13) Yünebbeü-l insênü yevmeizin bimê kaddeme ve ehhar
(14) Beli-l insênü ‘alê nefsihî besîrah
(15) Ve lev elgâ me’azîrah
(16) Lê tüharrik bihî lisêneke lita’cele bih
(17) İnne ‘aleynê cem ‘ahû ve kur’êneh
(18) Fe izê gare’nêhü fettebı’ gur’êneh
(19) Sümme inne ‘aleynê beyêneh
(20) Kellê bel tühıbbûnel’âcileh
(21) Ve tezerûnel’êhıreh
(22) Vucûhün yevme izin nêdıratün
(23) İlê rabbihê nêzırah
(24) Ve vücûhün yevme izin basîr
(25) Tezunnü en yüf’ale bihê fakîrah
(26) Kellê izê beleğati-t terâkıyeh
(27) Ve kîle men râg
(28) Ve zanne ennehu-l firâg
(29) Vel teffeti-s sâgu bi-s sêg
(30) İla rabbike yevme izini-l mesêg
(31) Felê saddega ve lê sallê
(32) Ve lêkin kezzebe ve tevellê
(33) Sümme zehebe ila ehlihî yetemeddâ
(34) Evlê leke fe evlê
(35) Sümme evlê leke feevlê
(36) E yehsebu-l insênü en yütrake südê
(37) Elem yekü nutfeten min meniyyin yümnê
(38) Sümme kêne ‘alegaten fehalega fesevvê
(39) Fece’ale minhü-z zeyceyni-z zekera ve-l ünsê
(40) E leyse zêlike bigâdirin ‘alê en yühyiye-l mevtê

 

Kıyamet Suresi Anlamı

(Kıyamet Suresi Türkçe Anlamı) (kıyamet Suresi Türkçe Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1 – Hayır, yemin ederim o kıyamet gününe.

2 – Yine hayır, yemin ederim o sürekli kendini kınayan nefse.

3 – İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor?

4 – Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.

5 – Fakat insan günahı devam ettirmek ister.

6 – O kıyamet günü ne zaman? diye sorar.

7 – Ne zaman ki o göz şimşek çakar,

8 – Ay tutulur,

9 – Güneş ve ay toplanır,

10 – İşte o gün insan, “kaçacak yer neresi?” der.

11 – Hayır, hayır, yok bir siper.

12 – O gün varılıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur.

13 – O gün insana, yapıp öne sürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

14 – Doğrusu insan kendi nefsini görür,

15 – Bir takım özürler ortaya atsa da.

16 – Onu hemen okumak için dilini depretme.

17 – Kuşkusuz onu toplamak ve okumak bize aittir.

18 – O halde biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et.

19 – Sonra onu açıklamak da bize aittir.

20 – Hayır, siz peşin olanı (dünyayı) seviyorsunuz da

21 – Ahireti bırakıyorsunuz.

22 – Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar.

23 – Rabbine bakar.

24 – Yüzler de var ki o gün asıktır.

25 – Anlar ki kendisine belkıran (bel kemiklerini kıran belalı bir iş) yapılır.

26 – Hayır hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır,

27 – “Tedavi edebilecek kimdir?” denilir.

28 – Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar.

29 – Bacak bacağa dolaşır..

30 – İşte o gün sevk, ancak Rabbinedir.

31 – Fakat o, ne sadaka verdi, ne namaz kıldı.

32 – Fakat yalanladı ve döndü.

33 – Sonra da çalım sata sata ailesine gitti.

34 – Gerektir o bela sana, gerek.

35 – Evet, gerektir o bela sana gerek.

36 – İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?

37 – O, dökülen erlik suyundan bir damla (sperm) değil miydi?

38 – Sonra bir aleka (embriyon) oldu da Rabbi onu biçime koydu, sonra şekil verdi.

39 – Ondan da iki cinsi; erkek ve dişiyi var etti.

40 – Peki, bunu yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

 

Kıyamet Suresi Okunuşu Video

 

Kıyamet Suresi Arapça

Kıyamet Suresi Arapça 1. Sayfa

 

Kıyamet Suresi Arapça 2. Sayfa

Etiketler

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!