İnanç

Kitaplara İman

Tevrat kendisine emanet edilen hahamlar (Yahudi din alimleri) tarafından değiştirilmiş ve aslını kaybetmiştir, hiçbir hükmü kalmamıştır.

Kitaplara İman

 

İmanın üçüncü şartı kitaplara iman etmektir. Cenabı Hak zaman zaman kullarına kitaplar göndermiştir ki bunların tamamına ilahi kitaplar denilir. Bu kitapların sonuncusu biz Müslümanlara gönderilen Kur’an-ı Kerim kitabıdır.

İlahi kitap demek; Cenabı Hakk’ın emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini ve haberlerini kullarına bildirmek için Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlerine göndermiş olduğu kitaplardır.

Bu kitaplar ikiye ayrılır. Birincisi semavi kitaplardır ki dört tanedir. İkinci kısım ise kitap değil suhuftur. (Suhuf, Arapça kelime olup Türkçe’si sayfalar demektir) suhuf, toplamda 100 sayfadır.

 

Semavi kitaplar ve gönderildiği peygamberler

Tevrat; kitap olarak gönderilen ilk kitaptır. Musa Aleyhisselama ve ümmetine verilmiştir. Ancak daha sonra Tevrat kendisine emanet edilen hahamlar (Yahudi din alimleri) tarafından değiştirilmiş ve aslını kaybetmiştir, hiçbir hükmü kalmamıştır.

Zebur; Davut Aleyhisselama gönderilmiş olan bu kitap daha çok, hikaye ve hikmetlerin, faziletlerin yer verildiği, Cenabı Hakk’a dua ve ilticaların yer aldığı semavi bir kitaptır.

İncil; İsa Aleyhisselama gönderilmiş olan bu kitap yine sonradan gelen din alimleri tarafından değiştirilmiştir. Aslını kaybetmiş olduğundan hükmü kalmamıştır. Aslını muhafaza etseydi bile yine amel edilemezdi. Büyük İznik konyesinde 300’den fazla İncil çeşidinden bahsedilir ve bu Konseyde dört İncil kabul edilmiş olup günümüze bunlar ulaşmıştır. Ancak bu dört İncil bile birbiri ile çelişmekte ve Hak dinle alakasını kaybetmiş olduğundan Allah’ın İsa Aleyhisselama gönderdiği İncil’le alakası olmamaktadır.

Kur’an-ı Kerim; Son peygamber olan Muhammet Mustafa (S.A.V.) efendimize gönderilmiş olan son semavi kitaptır. Kur’an-ı Kerim’de bizzat Cenabı Hak (önceki alimler kendilerine emanet edilen semavi kitaplara ihanet edip onu muhafaza etmedikleri için) Kur’anın muhafazasını üzerine almış ve onu kıyamete kadar muhafaza edecektir. Peygamber efendimiz zamanında indirilmiş ve o zamanlarda yazılmış olan Kur’an-ı Kerim ile günümüz Kur’anları arasında hiçbir farklılık yoktur. Kuran’ın bir harfi bile değişmemiştir.

Kur’an-ı Kerimin indirilmesi ile birlikte zaten değişmiş ve hükmü kalmamış olan diğer kitaplar ve dinlerin, buna bağlı olarak ta önceki peygamberlerin hiçbir hükmü kalmamıştır. Nitekim peygamber efendimiz; “karındaşım Musa (A.S.) benim zamanıma yetişseydi, bana tabi olmaktan başka bir şey yapmazdı” buyurmuştur.

Eğer önceki kitap ve sayfalar değişmemiş olsalardı bile yine de hükümleri kalmayacaktı.

 

Suhuf (sayfalar)

10 Sayfa; Adem Aleyhisselama gönderilmiştir.

50 Sayfa; Şit Aleyhisselama gönderilmiştir.

30 Sayfa; İdris Aleyhisselama gönderilmişir.

10 Sayfa; İbrahim Aleyhisselama gönderilmiştir.

İlk insan okuma yazma biliyordu

Bu başlıkla alakalı ayrıca yazımız olacak ama en azından şimdilik şu kadarını söyleyelim. İlk insan olan Adem Aleyhisselama 10 suhuf verilmiştir ve Adem Aleyhisselam bunu hem ümmetine ve hem de evlatları olan ilk insanlara tebliğ etmiş öğretmiştir. Yani ilk insanlar konuşuyor, okuyor ve Allah’ın (C.C.) kendilerine gönderdiği din ile yaşıyorlardı…

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!