Dini Hikayeler

İslam Dininin Galip Gelmesine Sevincin Mükafatı

Meşhur eser Tefciru’t Tesnim Fikalbin Selim’de Muaz-ün Nesefi’den şöyle bir hadise aktarılır

Buluğ çağına ermiş bir genç vardı. Namazını kılmazdı. Vefat ettiğinde insanlar cenazesine iştirak etti, ancak babası cenazeye katılmadı. İnsanlar cenazeye katılması için babasını zorladılar ve azarladılar. Babası ise;

  • O, Allah ve Rasulüne asi idi. Diyerek zorlamaları reddetti ve yine de cenaze namazına katılmadı.

Oğlu babasının rüyasına girip

O gece oğlu babasının rüyasına girdi ve aralarında şu konuşma gerçekleşti;

  • “Babacığım! Cenazeme katılmadın ama senden daha hayırlı kimseler cenazeme iştirak ettiler. Cebrail Aleyhisselam Yetmiş bin melek ile gelip bana salat etti ve Allah’ın mağfireti ile müjdeledi.” Bunun üzerine babası;
  • “Oğulcağızım! Bu keramet sana nereden geldi? Halbuki sen Allah’a ve Rasulüne asi idin.” Oğlu şu cevabı verdi;
  • “Babacığım Müslümanların salimen harpten döndükleri haberi bana ulaştığında buna çok sevinmiştim. Allah (C.C.) bu tavrımdan dolayı bana ikram etti ve beni affetti.

 

İnce Çizgi

Buradaki hadise asla insanda şu düşünceyi uyandırmamalıdır. “iyi o zaman ben İslam dininin galip olduğu şeylere sevineyim Allah’ta beni affeder…” bu düşünce tamamen şeytan vesvesesidir. Buradaki hadise mevcut bir İslam hizmetinin muvaffakiyetine karşı gösterilen muhabbet ve sevginin neticesinde verilen bir mükafattır.

Yani bir kul, Allah’ın dininin ihyası ve yayılması için gayret gösterir ve bu uğurda yapılan gayret ve hizmetlerin takipçisi olursa, aklı fikri, gönlü İslam ve Kur’an hizmetlerinin yayılması gayretinde olursa ve bu hususta ihlaslı olursa ancak o zaman böyle bir mükafata nail olabilir. Yoksa kuru kuruya “ben şuna sevindim, buna sevindim” demekle ele hiçbir şey geçmez.

 

Cihat nedir;

Cihat kelimesinden inşaların ilk anladığı savaştır. Halbuki cihat ile kast olunan;  Allah’ın dininin insanlara ulaştırılması, o hizmetin insanlara ulaşmasından öte gönüllere girmesidir.

En Büyük Cihat

Allah yolunda yapılabilecek en büyük cihat inşaların gönüllerine Allah sevgisinin ve korkusunun konulması, insanların dine olan bağlılıklarının artmasını temin ve onu ihlasla yaşar hale gelmelerine hizmet etmektir. Yoksa günümüzde büyük bir fitne eseri olan terörist faaliyetlerin İslam’a hizmet ve cihat kelimeleri ile uzaktan ve yakından asla bir ilişkisi yoktur.

 

İşte yukarıda kısaca izah etmeye çalıştığımız manada; daha fazla ümmeti Muhammed’in evladının, daha fazla Müslümanın dinini öğrenmesine hizmet eden, İslam’ı yaşamalarına ve yaşatmalarına hizmet eden her türlü çalışmalar ve bu çalışmalarda elde edilen muvaffakiyetler ancak yukarıda anlatılan ibretlik hadise ile aynı kefeye konulabilir.

 

Dua

Hazreti Allah (C.C.) kalplerimizi dininin inkişafına çevirsin ve bu uğurdaki gayretimizi artırsın. Allah’ın dinine ve onun yayılmasına hizmet eden kullarının tamamına hizmette bizleri muvaffak kılsın…

Etiketler
error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!