Hakkımızda

Sitemiz müslümanların aradıkları her türlü dini bilgiye en sıhhatli ve doğru biçimde ulaşabilmeleri amacıyla kurulmuştur.

Ehl-i Sünnet vel cemaat itikadına uygun inanç, Hanefi mezhebine göre amel ve tasavvufta Nakşibendiyye ve Kadiriyye meşrebi üzerine bilgileri ihtiva etmektedir. (Önemli Not: Sitemizin herhangi bir cemaat, grup, vakıf vb. kurum ve kuruluşlarla alakası yoktur)

Günümüzde özellikle dini alanda insanlara verilen yanlış bilgiler ve sansürlenen gerçeklerden yola çıkarak hazırlanan sitemiz müslümanların en doğru bilgiye ulaşmasını amaçlamaktadır.

Gayret bizden tevfik Allah’tandır…

İstifade etmeniz ümidiyle….

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!