Faziletler / Hikmetler

Fetih Suresinin Fazileti

Fetih surenin esrarı ile Müslümanlar zorlandıkları işlerde kolaylıkla feraha çıkak ve netice almak için bu sureye devam etmelidirler.

Fetih suresini okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Fetih kelimesi lügatte; açmak, yani kapalı, kilitli olan şeyleri açmak demektir. Bu surenin İniş sebebi Mekke’nin Fethi nedeniyledir. şu bilinen bir gerçektir; Müslümanlar Mekke’ye savaşmadan kolaylıkla girmişlerdir. Bu nedenle, bu surenin esrarı ile Müslümanlar zorlandıkları işlerde kolaylıkla feraha çıkarlar ve netice almak için bu sureye devam etmelidirler. Sözü fazla uzatmadan konumuza devam ediyoruz…

Sahihi Buhari Rivayetiyle …

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) “Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki, o sure benim için hem dünyadan hem de dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır.” Diğer bir rivayette ise “üzerine güneş doğan her şeyden benim için daha hayırlıdır.” Buyurmaktadır. Peygamberimiz bu hadisi buyurduktan sonra “İnnâ fetehnâ leke fethan mübinâ” suresini okudu. (Sahih-i Buhari)

 

Mekke’nin Fethinde Hazır Bulunmuş Gibi Sevap Var

Fetih suresini okumanın faziletinin anlatıldığı bir Hadis-i şerifte peygamber efendimiz (S.A.V.) buyurmaktadırlar ki, “Fetih suresini okuyan kimse, Muhammed Rasulüllah ile birlikte Mekke fethine hazır olan kimse gibidir.” (Sa’lebi)

Fetih suresini okuyan kimseye hudeybiye ağacının altında Muhammed (S.A.V.)’e biat eden kimse gibi sevap vardır. (Ubey Bin Ka’b)

 

Ramazan Ayında Bu Sureyi Okumak

İbn-i Mes’ud (R.A.) buyuruyor ki, Rasulüllah (S.A.V.) Efendimizin şöyle buyurduğu bana kadar ulaştı. “Ramazan’ın birinci gecesinde kim, nafile namaz kılıp içinde Fetih Suresini okursa Allah’ü Teala o kimseyi bütün sene korur.” (Yardım Allah’tandır.) (Ruhu-l Beyan Tefsiri)

Ebu Sa’id El Hurdi R.A. ile Ebu Hureyre R.A. ‘den yapılan rivayete göre ise peygamber Efendimizin (S.A.V.) şöyle buyurmuştur. “Ramazan’ın birinci gecesi iki rekat namaz kılınır. Her rek’atinde Fatiha ve İnnâ Fetahnâ sureleri okunur. Selam verildikten ve İnnâ Enzelnâ suresi on defa okunduktan sonra da peygamber (S.A.V.)’e on defa salat-ü selam getirilir.” (İhya-u U’lumi-d Din)

Tatbiki;

Ariflerden bazısı şöyle demiştir; Ramazan Hilali görüldüğünde (Yani Ramazan ayının ilk sahurunun yapılacağı gece) Fetih suresini okuyan kimseye Cenab-ı Allah o sene rızık kapılarını genişletir.

 

Bu sureye devam etmek lazım çünkü

Zayıf kimse bu sureyi çokça okursa güçlenir. Zillete düşmüş kimse okursa izzet ve şeref bulur. Mağlup olmuş kimse (haksız yere mağlup olmuş) okursa yardım görür. Sıkıntıda olan kimse okursa Allah onun işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan kimse okursa borcunu ödeme imkanına kavuşur. (haksız yere) zindanda olan kimse okursa kurtulur. Gam ve kedere boğulmuş kimse okursa, Allah’ü Teala lütuf ve keremiyle onun gam ve kederini kaldırır.

Meşayıhtan bazılarının şöyle söylediği rivayet olunmuştur;

  • Fetih suresi arzulanan herhangi bir şeye kavuşmak için okunur. Korkulan herhangi bir şeyi def etmek için de okunur. Ancak şu tertibe riayet edilmesi gerekir: üç gün içinde yirmi bir defa veya kırk bir defa okunur. Bu sayının üç, beş ya da yedi gün içinde tamamlanması da tavsiye edilmiştir.

 

Dua

Hazreti Allah (C.C.) bu Sure-i Şerife’nin feyiz ve bereketinden istifade eden kullarından olmayı cümle Ümmet-i Muhammed’e nasip eylesin. Bu surenin kadri kıymetini bilip ona devam etmekte bizleri muvaffak kılsın. Allah (C.C.) bu surenin şefaatine bizleri mazhar eylesin…

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!