İnanç

Dört Büyük Melek ve Görevleri

Melekler içinde dört melek vardır ki bunlar meleklerin makam ve mertebe bakımından en büyükleri olup ayrıca meleklerin peygamberleridirler.

Dört Büyük Melek ve Vazifeleri

 

Melekler, Cenabı Hakk’ın nurdan yarattığı istediği suret ve şekle girebilen erkeklik ve dişilik olmayan, yeme içme ihtiyacı olmayan, yorulup usanmayan ve sürekli Cenabı Hakk’a ibadet edip onun emirlerini yerine getiren varlıklardır.

Meleklerin sayısını ancak Cenabı Hak bilir ve melekler kısım-kısım olup Hazreti Allah’ın vazifelendirmesi ile çeşitli vazifeler yaparlar.

Meleklere imanın farz olma neden ve hikmetlerinden bir tanesi de meleklerin insanlara olan hizmetinin çok olmasındandır. Hatta o kadar ki, insanın her bir işini melek görür. Çünkü sadece her insanın vücudunda vazife yapan 384 melek vardır. Tüm vücut eklemlerinde, her bir organın çalışmasında, tüm vücut fonksiyonlarının çalışmasında melekler vazife yaparlar. Bunlardan iki tanesi insanın büyük – küçük hacetini gidermede vazifeli olup bu vazifeyi kabul etmekle de insan vücudunda en büyük fazileti bu iki melek almışlardır. Sağ ve sol omuzda sevapları ve günahları yazan melekler bulunmaktadır. İnsanı sadece küçükken değil hayatı boyunca tehlikelerden koruyan melekler vardır ki, bunlara hafaza melekleri derler.

 

Melekler içinde dört melek vardır ki bunlar meleklerin makam ve mertebe bakımından en büyükleri olup ayrıca meleklerin peygamberleridirler. Cenabı Hak ile muhatap olup emirleri altında adetleri bilinemeyecek kadar fazla vazifeli melekler vardır. Bu dört büyük melek ve vazifeleri kısaca şöyledir.

Cebrail A.S. : Cebrail Aleyhisselam, Cenabı Hak ile peygamberler arasında vazife yapan, Allah’ın ayetlerini peygamberlerine indirmekle vazifeli olan vahiy meleğidir. Emri altında milyonlarca melek vardır. Her bir ayeti indirirken o ayetin şanına ve makamına göre vazifeli meleklerle ayetleri indirirler. Ayetlerle birlikte inen bu meleklere hadim de denilir. Bu melekeler ayetlerle birlikte inince yeryüzünde kendilerine gösterilen makamda kalırlar ve bu ayetleri kıyamete kadar muhafaza edip bu ayetlerin tasarrufu altında vazife yaparlar. Ancak Cebrail Aleyhisselam ayetleri indirdikten sonra makamına geri döner.

 

Mikail A.S. : Mikail Aleyhisselam, kısaca doğa olaylarını gerçekleştirmekle vazifeli olan melektir. Şöyle ki, emri altında bulunan milyonlar, milyarlar belki de bu ifadelerin bile yanında çok küçük kalacağı kadar fazla melekle vazife yapar. Yağmur ve karların yağması, rüzgarın esmesi, sıcaklık dereceleri, her bir bitkinin yerden ve ağaçtan yetişip büyümesi ve olgunlaşması gibi tüm doğa olayları, depremler ve akla gelen tüm benzeri hadiseler Mikail Aleyhisselamın vazifelendirmesi ile meydana gelir. Öyle ki, yeryüzüne düşen her bir yağmur ve kar tanesini bir melek yere indirir ve o meleğe bir daha kıyamete kadar sıra gelmez.

 

İsrafil A.S. : İsrafil Aleyhisselam, kıyameti koparacak olan surun üflemekle vazifeli olan melektir. İsrafil Aleyhisselam, Allah’ın emri ile vakti gelince sura üfleyecek ve kıyameti koparmakla vazifeli tüm melekler harekete geçerek her şeyi yerle bir edecekler ve kıyamet kopacak tek bir canlı kalmayacaktır. Yine Allah’ın emri ile İsrafil Aleyhisselam sura ikinci kez üflediğinde mahşer meydanı kurulmuş olacak ve insanlar bu sura üflenmesi ile kabirlerinden kalkarak mahşer meydanına toplanacaktır. İşte hayatı bitirecek ve yeni bir hayatın başlamasına neden olacak, dünya ile ahiret hayatı arasındaki geçişi sağlayacak olan İsrafil Aleyhisselamdır.

Azrail A.S. : Azrail Aleyhisselam, yine emri altında bulunan milyonlarca melekle vazife yapar. İnsanlardan ve cinlerden eceli gelmiş olanların ruhlarını almakla vazifelidir. Azrail Aleyhisselam ölecek her bir kişinin canını bizzat almaz. Emri altında bulunan melekül mevt yani ölüm lekeleri ile bu vazifeyi yapar. Azrail Aleyhisselam meleklerin peygamberlerinden olan büyük bir melek olduğu için sadece peygamberler, Cenab-ı Hakkın Salih kullarının ve küfürde zirveye çıkmış firavun gibilerinin canını bizzat alır. Bizler Azrail Aleyhisselamı bilemediğimizden ölen her bir kişinin canını Azrail Aleyhisselam aldı dememiz yanlış değildir. Ancak bir Müslümanın canını bizzat Azrail Aleyhisselamın alması ayrı bir fazilettir.

 

Bu anlatılan melekelerin dışında arşı taşıyan melekler, mukarrebun melekeler, yedi kat semanın her bir katında vazife yapan milyonlarca melek ve adedini ve vazifelerini bilmediğimiz daha nice melek vardır ki sayılarını ancak Allah bilir.

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!