Sureler

Cuma Suresi

Bu sayfada sırasıyla (hemen aşağıda)

1 – Cuma Suresi okunuşu (Cuma Suresi Türkçe Okunuşu), devamında

2 – Cuma suresi anlamı (Cuma suresi Türkçe meali), devamında

3 – Cuma suresi okunuşu video (dilerseniz videoyu açıp Cuma suresi Türkçe okunuşu bölümünden takip edebilirsiniz.) devamında

4 – Cuma suresi Arapça okunuşu (Arapça’sını yazılmış olarak) bulabilirsiniz.

 

Cuma Suresi okunuşu

(Cuma Suresi Türkçe Okunuşu)

Bismil-lâhir Rahmâni-r Rahîm

(1) Yüsebbihu lillêhi mê fis-semêvêti ve mê fil’erdıl –melikil guddûsil-‘azizil hakîm

(2) Hüvellezî be’ase fil ümmiyyîne rasulen minhüm yetlû ‘aleyhim êyêtîhî ve yüzekkîyhim ve yü’allimühümü-l kitêbe ve-l hikmete ve in kênû min gablü lefî dalêlin mübîn

(3) Ve êharîne minhüm lemma yelhagû bihim ve huvel’azîzul hakîm

(4) Zêlike fadlullahi yu’tîhî men yeşê’ vellâhü zü-l fadlil’azîm

(5) Meselüllezîne hummilu-t tevrâte sümme lem yehmilühê kemeselilhımêri yehmilu esfêran bi’se meselu-l gavmillezîne kezzebû bi êyêtillêhi vellâhü lê yehdi-l gavme-z zalimîn

(6) Gul yê eyyühellezîne hêdû in ze’amtüm enneküm evliyêü lillêhi min dûni-n nêsi fetemennevu-l mevte in küntüm sadigîn

(7) Ve lê yetemennevnehû ebeden bimê gaddemet eydîhim vallâhü ‘alîmun biz-zâlimîn

(8) Gul inne-l mevtellezî tefirrûne minhü fe innehü mulêkîküm sümme türaddûne ilê ‘alimi-l ğaybi veşşehêdeti fe yünebiiüküm bimê küntüm ta’melûn

(9) Yê eyyühellezîne êmenû izê nûdiye lissalêti min yevmil cumu’ati fes’av ilê zikrillêhi ve zerulbey’a zêliküm hayrun leküm in küntüm ta’lemûn

(10) Fe izê gudıyeti-s salêtü fenteşirû fil’erdı vebteğû min fadlillêhi vezkürullâhe kesîran le’alleküm tüflihûn

(11) Ve izê raev ticêraten ev lehven-in feddû ileyhê ve terakûke gâimen kul mê ‘ındellâhi hayrun millehvi ve minetticêrati vallâhü hayrurrâzikîn

Cuma Suresi Anlamı

(Cuma Suresi Türkçe Anlamı) (Cuma Suresi Türkçe Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

1 – Göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, azîz ve hakîm olan Allah’ı tesbih etmektedir.

2 – O’dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah’ın âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber gönderdi. Oysa onlar, önceden apaçık bir sapıklık içinde idiler.

3 – Henüz onlara katılmamış bulunan diğer insanlara da (o Peygamberi göndermiştir). O, çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

4 – Bu, Allah’ın lütfudur. Allah, büyük lütuf sahibidir.

5 – Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.

6 – De ki: “Ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar arasında yalnız sizin, Allah’ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin, doğru iseniz?”

7 – Ama onlar, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü (işler) yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir.

8 – De ki: “Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size (bütün) yaptıklarınızı haber verecektir.

9 – Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

10 – Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

11 – Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

Cuma Suresi Okunuşu Video

Cuma Suresi Arapça

Cuma Suresi Arapça 1. Sayfa

Cuma Suresi Arapça 2. Sayfa

Etiketler

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!