Sureler

Amenerrasulü

Bu sayfada sırasıyla (hemen aşağıda)

1 – Amenerrasulü okunuşu (Amenerrasulü Türkçe Okunuşu), devamında

2 – Amenerrasulü anlamı (Amenerrasulü Türkçe meali), devamında

3 – Amenerrasulü okunuşu video (dilerseniz videoyu açıp Amenerrasulü Türkçe okunuşu bölümünden takip edebilirsiniz.) devamında

4 – Amenerrasulü Arapça okunuşu (Arapça’sını yazılmış olarak) bulabilirsiniz.

Amenerrasulü okunuşu

(Amenerrasulü Suresi Türkçe Okunuşu)

Bismil-lâhir Rahmâni-r Rahîm

(285) Âmenerrasûlü bimê ünzile ileyhi mi-r rabbihi vel mü’minûn, küllün êmene billêhi ve melê iketihî ve kütübihî ve rusülih, lê nüferrigu beyne ehadin min rusülih, ve gâlû semi’na ve eta’nê ğufrâneke rabbenê ve ileyke-l mesîr.
(286) Lê yükellifüllahü nefsen illê vüs’ahê, lehê mê kesebet ve ‘aleyhê mektesebet, rabbenê lê tüêhıznê innesînê ev ahta’na, rabbenê velê tahmil ‘aleynê isran kemê hameltehü ‘alellezîne min gablinê, rabbenê vela tühammilnê, mê lê tâgatelenê bih, va’fü annê, vağfirlenê, verhamnê, ente mevlênê fensurna ‘alel gavmi-l kêfirîn.

Amenerrasulü Anlamı

(Amenerrasulü Türkçe Anlamı) (Amenerrasulü Türkçe Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla

285- Peygamber, Rabbi’nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. “Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.” dediler.

286- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.

Amenerrasulü Suresi Okunuşu Video

Amenerrasulü Arapça

 

 

admin

Yorum Ekle

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz

error: Sağ tuş Devre dışı bırakıldı !!